onsdag 28 december 2011

Helen Frankenthaler och John Chamberlain avlidna

Två av de konstnärer som starkt bidrog till att föra vidare den amerikanska abstrakta expressionismen bortom Jackson Pollock och Willem de Kooning har nyligen avlidit.

Helen Frankenthalers Mountains and Sea från 1952 är en svävande och elegant målning, kontroversiell på sin tid för att den uppfattades som alltför ofullbordad och (kvinnligt) okontrollerad för att accepteras som stor konst.


I kontrast till detta var John Chamberlains förvridna bilvrak ett tecken på den yttersta manliga konstnärligheten, förstärkt av Chamberlains närmast stereotypa persona där det egensinniga geniet betonades.Inte heller hans konst accepterades dock av alla, den sågs av vissa som hörande hemma på skroten.


Men både Frankenthaler och Chamberlain kom att bli viktiga transportörer av konstnärliga tendenser efter det andra världskriget och peka fram mot den undanglidande konkretion som utgör en väsentlig del av dagens konstfält.

Se artikel i The New York Times här.