måndag 18 november 2013

Barbro Hemer

 Konstnärer som huvudsakligen arbetar med mer traditionella tekniker som olje- eller akrylmåleri använder sig allt oftare av nyare (men inte särskilt nya) medier som stillbild och video i sin strävan att utvidga uttrycksrepertoaren. 

Skillnaderna såväl som likheterna attraherar den konstnärliga experimentlustan och resultaten blir ofta åtminstone intressanta på ett konceptuellt plan — om än inte sinnligt upplevelsemässigt.

Barbro Hemer har på den nu pågående utställningen Nätter på Rostrum i Malmö använts sig av en mobilkamera för att ta bilder i trädgårdsmiljö, men inte i avsikt att visa upp vackra blommor i dagsljus. Hon har i stället fotograferat i månljus, vilket innebär att de stora (eller ännu större) förstoringarna av bilderna betonar kornigheten eller pixelframträdandet på ett sätt man i det vanliga fotograferandet försöker undvika.

Men tekniken gör att fotona närmar sig måleriet (som Hemer  oftast arbetar inom) och anknyter även till den tradition som började formas i slutet av 1800-talet och kallas pointillism — alltså att ge varje färgpunkt en distinkt plats på duken så att spelet för åskådaren mellan att se punkter och att uppfatta den sammanflytande helheten blir en viktig del av verket.

 


Hemers foton drar alltså nytta av att på detta sätt vara tagna i mörker, men idén hade fått en upplevelsemässig förstärkning av att gestalta något intressantare än vad som nu är fallet. Oljemålningar som framkallat en liknande bildkvalité hade nog kunnat bli fullödigare, nu blir experimentet mer till just ett experiment.

Utställningen varar till och med den 8/12.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar