onsdag 18 juni 2014

Baltiskt guld


På Galleri 21 i Malmö visas nu en utställning med samtidskonst från Estland, kallad Baltiskt guld för att också anknyta till hundraårsjubileet av den stora Baltiska utställningen i Malmö.

Så mycket av förbindelse med utställningens modernitets- och industrihyllning är det dock inte, snarare handlar det om att lyfta fram några konstnärer vars verk både anknyter till modernistiska formexperiment under de senaste hundra åren och på olika sätt belyser Estlands politiska historia.

Raul Meel är ett legendariskt namn i Estland, en utbildad ingenjör som när han började arbeta konstnärligt på 1960-talet kom att sammanföra dem i konkret poesi och bilder med text som ett centralt inslag.

Hans avantgardistiska konst och kontakt med dissidenter gjorde att han fråntogs rätten att registrera sig som konstnär i Sovjetunionen (som Estland uppslukades av vid det andra världskrigets utbrott) under lång tid — vilket dock inte hindrade honom från att fortsätta skapa text- och bildkonst. Numera ses Meel som en av de viktigaste konstnärerna i Estland under 1900-talet och de verk som finns på Galleri 21 visar inte minst hans arbete med de grafiska aspekterna av text, men de uttrycker politiskt brännbara frågeställningar — t ex genom att använda den estniska flaggans färger blått, svart och vitt.

Utställningens curator, Marje Taska, ställer ut i de två inre rummen av galleriet, utifrån ledorden för hela utställningen — guld och jord.

I det första rummet ligger en mängd ”guldtackor” som om man lyfter på deras hölje visar sig innehålla en mängd olika små föremål i 100 miniinstallationer — de tillvarons värdefulla beståndsdelar som det gäller för var och en av oss att upptäcka.

Och i det innersta rummet finns dels en serie inramade uttalanden från människor med högst olika bakgrund om vad jord respektive guld betyder för dem, 

 

dels 13 påsar med jord som samlats in av den estniske jordforskaren Edvin Nugin.

 I ett av fönstren finns också jord som mer påtagligt lever ett liv, med märkliga företeelser som tittar fram ur jordmassorna.

Det finns även en ”jordtacka” av Marje Taska som på ett fyndigt sätt binder ihop temat med guld och jord.

 Och i ett separat rum visar nio videokonstnärer exempel på det som gjort att estnisk videokonst nu röner stor uppmärksamhet över världen.

Baltiskt guld visas för sista veckan på Galleri 2, sista dagen är den 22/6.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar