söndag 26 oktober 2014

fredag 24 oktober 2014

Dag 297, 2014: Leende


Älska Mat & Vin på Slagthuset


Årets mat- och vinmässa på Slagthuset i Malmö startade idag och är inledningen på en hel veckas matfrossande i stan.

Under helgen på Slagthuset ska Skånes bästa äppelkaka koras, drycker ska provas och mat med fokusering på det lokala och närproducerade ska ätas.
Man har även en brödbakningsavdelning, Bake-Along, med 20 arbetsstationer där vem som vill får hjälp av bakningsproffs att lära sig göra sitt eget bröd. Vill man sedan köpa en egen bakugn finns detta även på mässan.

Kaffe från flera  företag finns också som förfriskning liksom street food, snabblagad och högkvalitativ mat såld från mobila vagnar, som nu blir alltmer populärt ute på gatorna i Sverige.
Magnus Lindgren och Roberto Dell'Aquila på KaffeRista


Presentatör Jesper Aspegren och Malmös turistchef Johan Hermansson

projektledare Susanne Greentorsdag 23 oktober 2014

Dag 296, 2014: Ytlighet


Samordna ansvaret för den fotografiska utvecklingen nu!


Nödvändigheten av att skapa ett samlat grepp om den svenska fotografins historia, nutida verksamhet och kommande utveckling — det var slutsatsen på symposiet Då, nu och framåt som hölls på Dunkers i Helsingborg under onsdagen.

Företrädare för flera av de stora institutioner som ansvarar för insamlande, bevarande och forskning kring den svenska fotografin hade samlats för att diskutera vad som krävs för att den svenska fotoskatten ska kunna finnas kvar i framtiden och vara en grund för undervisning, forskning och användande.

Enigheten var stor när det gäller den höga kvalité som svensk fotografi hållit under drygt 150 år, både konstnärligt och som historisk dokumentation, men också kring det väsentliga i att forma någon form av organisation som kan säkra fotots plats i framtiden.

För trots att alla numera ”är fotografer” är kunskapen om dess historiska rötter och kommunikationssätt ytterst begränsade. När dagstidningar lägger ner hela bildredaktioner i besparingsiver och skolvärldens medieutbildningar skrotas så hotas även möjligheterna att skapa ett samhälle där den exploderande bildproduktionen blir begriplig: vad innebär det att läsarna får ta ansvar för den bildmässiga nyhetsrapporteringen och hur kan man på en samhällelig nivå försäkra sig om att bildproduktionen tas på allvar och inte bara ses som en underhållningsdetalj utan djupare betydelse?

Representanterna för bland annat Moderna museet, Västerbottens museum, utbildningarna på Valand och Biskops-Arnö gavs chansen att presentera sina verksamheter och Sveriges första filosofie doktor i fotografi, Niclas Östlind, presenterade delar av den undersökning om den svenska fotografins utveckling de senaste 40 åren som ligger till grund både för hans avhandling och den utställning som just nu visas på Dunkers, Mellan verkligheter. Östlind har också bidragit att ytterligare utställningar visats i landet den senaste tiden och två bokboxar på sammanlagt närmare 2 000 sidor blev även de presenterade under symposiedagen.

Niclas Östlind
Under de senaste 40 åren har stora insatser gjorts av ideella krafter för att bevara fotosamlingar och utveckla tänkandet kring fotots kulturella och samhälleliga betydelser, men det behövs nu också ett samlats grepp som kan ge fotot som uttryckssätt den plats och trygghet det förtjänar.

Fotokonstnär David Molander
Dagstidningarnas närmast bisarra avskedande av fotografer i en alltmer bildberoende tidsålder, den överhängande risken att stora fotosamlingar inte kan bevaras eftersom ingen kan eller har råd att härbärgera dem och att kunskapen om fotot sprids ut på så många institutioner att överblicken saknas innebär konkreta hot mot fotots existens.


Som utvecklingen i Norge har visat kan ett samlat samhälleligt grepp — från stat, kommuner, organisationer och det privata näringslivet — innebära att den fotografiska bildens historiska och framtida betydelse säkerställs.