lördag 13 februari 2016

Karen Gabel Madsen på Galleri Leger


Bilder på den mänskliga kulturens föremål efter den slutgiltiga förintelsen — eller ett måleri som utgår från önskan om att utforska konstens elementa?

Vernissagen idag på Karen Gabel Madsens utställning Samtidigt, flere steder på Galleri Leger aktualiserar frågan om konstverks betydelser.

När konstnären arbetar med sitt material i syfte att  — ja, arbeta med sitt material — så kan den utanförstående betraktaren hitta betydelser som inte funnits i skaparens sinne under arbetet.
En vanlig reaktion är att hävda att betraktaren övertolkar, men eftersom konstnärer sällan, åtminstone numera, vill ange vad deras konst "handlar om" eller betyder så lämnas fältet fritt för olika tolkningar.

Karen Gabel Madsen hade under sitt arbete med utställningens målningar huvudsakligen som syfte att jobba med linjer och färger, inte abstrakt men utifrån ett igenkännbart motiv. Samtidigt hörde hon på radion program om hoten mot mänskligheten.

Så att uppleva målningarna som gestaltningar av en värld utan människor men med rester av den mänskliga kulturen, byggnader som naturen håller på att överta, kan knappast kallas att göra övertolkningar. Järnvägsstationer, simhallar och till och med delar av Malmö Live kan på detta sätt ses som visioner om framtiden.


Ett skickligt och intresseväckande måleri är det i vilket fall som helst.

Utställningen varar till och med den 16 mars.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar