lördag 20 februari 2016

Metaller — en utställning på Malmö Museum

Idag öppnar en utställning på Malmö Museum på Slottsholmen om kretsloppet kring utvinningen av metaller i världen.
Med exempel bland annat från Ghana, Zimbabwe och Sverige inbjuder utställningen till att diskutera hur en hållbar produktion av metaller skulle kunna vara utformad.
utställningens ena producent, Olof Löf


Utställningen, vars hela titel är Metaller — från mineral till identitetsskapande produkt, pågår fram till slutet av maj och riktar sig inte minst till högstadie- och gymnasieelever vars mobil- och datoranvändning i högsta grad är beroende av en ansvarsfull global metallhantering.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar