tisdag 26 juli 2016

Damián Ortega på Malmö Konsthall

Mexikanske konstnären Damián Ortega (född 1967) har nu sin första separatutställning i Sverige, kallad Casino.
På Malmö konsthall finns 24 konstverk, exempel på hans sätt att använda vardagliga föremål för att ställa frågor kring hur vi vanligtvis ser och upplever världen på.
Mycket handlar om rörelse, faktisk och implicit, som ges en oväntad och smått satirisk roll i relation till det moderna industri- och kommunikationssamhället.
Ortegas mest välkända verk är The Beetle Trilogy från mitten av 2000-talets första årtionde. Här plockas folkabubblan isär i sina beståndsdelar, men blir också en Moby Dick som Ortega kämpar med i en installation som beledsagas av Led Zeppelins låt med samma namn.

I konsthallen finns även en ubåtsliknande farkost (Hollow/Stuffed: market law), inspirerad av verklighetens knarksmuggling i Ortegas hemland samt en fantastisk upphängning av arbetsredskap (Controller of the Universe), en installation som expanderar för åskådarens ögon i en osannolik gestalt.
Här finns också ett antal mindre föremål samt nio loopade 16mm-filmer av tegelstenar i Berlin där muren tidigare stod, stenar som under filmernas gång fälls genom en dominoeffekt.

Sammantaget en tänkvärd och rolig utställning som stimulerar perceptionen och kognitionen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar