lördag 13 maj 2017

Makode Linde på Galerie Leger


Vernissage idag på Galerie Leger i Malmö.
Eller på Galerie Neger, som den utställande konstnären Makode Linde väljer att kalla lokalen och utställningen.


Linde har under några år provocerat och retad upp delar av det kulturella fältet i Sverige med sina installationer, skulpturer och målningar. Rasistanstrukna sätt att se på icke-vita människor och kulturer har presenterats på ett sätt som fått vissa att se konstverken som i sig själva rasistiska och användandet av det förhatade n-ordet i utställningstitlar och verk har setts som en bekräftelse på detta.

Linde, med föräldrar från Guinea Conakry och Sverige i en blandning av vita och svarta konstutövare, hävdar själv sin rätt att arbeta konstnärligt med bilder av det icke-vita (särskilt det svarta) som ett sätt att diskutera rasismens gränser (och gränsmarker).
Avsikten har naturligtvis aldrig varit att propagera för rasistiska åsikter, men inte minst i samband med en utställning på Moderna museet 2012 när Linde själv var en del av verket (en svart tårta som skars upp och åts av besökarna, bland dem en skrattande kulturminister) har hans utställningar möts med tveksamhet, även av arrangörerna.

Föremålen på Galleri Leger är en del av dem som visades 2015 på Kulturhuset i Stockholm under titeln Negerkungen återuppstår — vilket ledningen inte godtog i sin egen information om utställningen.

På Galerie Leger kan vi se en lekfullt kritisk (kanske kan man kalla den karnevalisk) syn på hur det svarta, och specifikt afrikanska, sedan århundraden laddats med föreställningar om att vara av lägre värde och förringats. Skrattspegeln riktas mot allt det i den icke-svarta kulturen som fortfarande (oberoende av hur oavsiktligt det än är) inte kan se det icke-vita/svarta/främmande som annat än obegripligt/farligt eller av lägre värde.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar