söndag 7 maj 2017

We have a dream

Idag var sista dagen för fotoutställningen We have a dream på Lunds konsthall.
Albert Wiking (foto) och Oscar Edlund (intervjuer) fick mellan åren 2002 och 2016 ett stort antal kända och okända personer att ställa upp med berättelser om sitt arbete för att förverkliga sina drömmar. Mycket handlar om att våga kämpa mot förtryck och ondska, men berättelserna lyfter också fram vikten av att våga lita på sina egna drivkrafter. Dessa berättelser har Daniel Rydén sedan omsatt i text.
 Till berättelserna, i allt 114 stycken, finns porträtt i svartvitt varav en del funnits upphängda i konsthallen i nästan två månader. De flesta av de medverkande ses målmedvetet titta in i kameran (och därmed mot betraktaren) medan några låter oss se vad de riktar sin blick mot genom att vända ryggen till oss.

Utställningen är en kraftfull påminnelse om att inte ge upp sina målsättningar, oberoende av hur hårt motstånd en möter från omgivningen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar