torsdag 12 oktober 2017

Hjärta spel på Malmö Museum


Utställningen Hjärta spel – en hyllning till spelkulturen öppnar på lördag, den 14 oktober, på Malmö Museum Slottsholmen.
 
Den är en vandringsutställning som ursprungligen togs fram för cirka tio år sedan och nu kommer till Malmö som sista anhalt på sin resa.
 
Egentligen är det två separata utställningar producerade av Datamuséet IT-ceum i Linköping som nu för första (och enda) gången sammanförs.
Den ena, Spela roll, en svenskcentrerad dataspelshistorisk översikt med möjlighet för besökarna att spela off-line flera av de numera klassiska spelen. 
Den andra, Hjärta spel, en presentation av några (huvudsakligen svenska) bildkonstnärers kommentarer kring den digitala kulturen i sitt skapande.
Utställningen finns kvar på Malmö Museum till och med den 7 januari 2018. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar